Mobilreoler

mobilanlg_250_1659555250


reolmontoren 78
Mobilreoler / mobile anlæg

Mobilanlæg er lagerreoler monteret på vogne, der kører på skinner. Her er det muligt at spare op til 50% af
gangarealet, da der kun er behov for én gang til alle rækker.

Reolerne skubbes manuelt eller kører elektronisk.

Man trækker reolerne fra hinanden, der hvor der skal varer på hylden. Dette system anvendes ofte på arkiver, til opbevaring af journaler og lignende.

Reolerne kan være påmonteret vægge, for beskyttelse mod støv, eller stå åbne.

Ved valg af den elektroniske løsning, er det muligt at opsætte sensorer, der ved aktivering i gangarealet bevirker at reolrækkerne automatisk kører fra hinanden.
Dette beskytter mod fastklemning.

Der kan ligeledes påmonteres display system, til automatisk åbning af rækker, ved indtastning af lokationsnummer eller rækkenummer.