NYHED 20.09.2021

Følgerne af Covid-19 har desværre også ramt Reolmontøren meget hårdt. Samtidig er der desværre opstået udfordringer privat i min familie som jeg fremover må afsætte megen tid til.

Derfor har jeg truffet følgende beslutning:

Jeg har valgt at overdrage min virksomhed til vores gode samarbejdspartner Reoler A/S – der fremadrettet gerne vil overtage mine opgaver. Mine dygtige folk – og jeg selv – følger med. Det vil derfor stadig være mig i får besøg af i fremtiden.

Overdragelsen effektueres mandag d. 20.09.2021.

Denne løsning skaber mere tid og ro i min hverdag – som jeg kan bruge på min familie.

Tak for det gode samarbejde – og på gensyn.

Arne Andersen